Η προκήρυξη της Γ! Εθνικής

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας της σεζόν 2024-2025!

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) δόθηκε σήμερα (Τετάρτη, 3/7) στην δημοσιότητα η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας της σεζόν 2024-2025. Σε σχέση με την προκήρυξη των σεζόν 2022-2023 και 2023-2024 οι τροποποιήσεις είναι ελάχιστες! Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και πάλι με τις ομάδες χωρισμένες σε τέσσερις (4) ομίλους των δεκα-οχτώ (18) ομάδων ο καθένας (εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου). Καμιά διαφοροποίηση στο θέμα άνοδος αφού θα προβιβαστούν στην Super League 2, απευθείας, οι τέσσερις (4) πρωταθλήτριες! Καμιά διαφοροποίηση και στο θέμα του υποβιβασμού αφού θα χάσουν την μάχη “απευθείας” οι ομάδες που θα καταλάβουν τις επτά (7) τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα σε κάθε όμιλο ενώ θα υποβιβασθούν επιπλέον δυο (2) ομάδες μετά από αγώνες κατάταξης (“μπαράζ”). Συνολικά θα υποβιβαστούν 30 ομάδες. Η σημαντικότερη τροποποίηση αφορά στην υποχρεωτικότητα στην συμμετοχή “μικρών”!

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως «είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δυο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των εικοσιενός (21) ετών (γεννηθέντες από 01.01.2003 και εντεύθεν) στην αρχική ενδεκάδα για όλη την χρονική διάρκεια του αγώνα.

Η μη τήρηση της παρούσας πρόβλεψης συνιστά αντικανονική συμμετοχή και χορηγεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως και τιμωρίας της ομάδας με τις ποινές του άρθρου 23 του Κ.Α.Π.».

Από την άλλη πλευρά, «επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως πέντε (5) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών

Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2024-2025 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01.01.1992».

Σε ένα από τα σημαντικά σημεία που αφορά στους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, αναφέρεται ότι «επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες, από τους οποίους θα επιτρέπεται να αγωνίζονται έως δύο (2).

Η συμμετοχή σε αγώνα άνω των δύο (2) ποδοσφαιριστών της εν λόγω κατηγορίας θεωρείται αντικανονική και σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου και επιβάλλονται οι λοιπές ποινές του άρθρου 23 του ΚΑΠ».

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024!

Η προκήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη:

α) Το Καταστατικό της

β) Τους Κανονισμούς της

γ) Τις 68/20.05.2024 & 69/17.06.2024 αποφάσεις της Ε.Ε. / Ε.Π.O.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Άρθρο 1. Προκήρυξη / Αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.

Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων και στην Υποεπιτροπή της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,

β) των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,

γ) των αποφάσεων της Ε.Ε./ Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα

δ) και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής.

Άρθρο 3. Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη

1. Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά όλα τα πεδία στην Δήλωση Συμμετοχής και να την αποστείλουν εντός της ως άνω προθεσμίας στην Ε.Π.Ο. (Τμήμα Πρωτοκόλλου).

Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα αναρτηθούν στο site της Ε.Π.Ο. τα οποία είναι τα κάτωθι:

α) παράβολο των πεντακοσίων (500) €,

β) βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο. και την οικεία Ε.Π.Σ.,

γ) Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη,

δ) δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ.Σ. του σωματείου, νόμιμα επικυρωμένη κ.α.

Χωρίς την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή.

Με την παρούσα η Ε.Ε. / Ε.Π.Ο. εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διοργανώσεων να ορίσει την ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εκτός από τις ομάδες που προβλέπεται, μόνο οι ομάδες που δε θα έχουν δηλώσει συμμετοχή για οποιονδήποτε λόγο στις ανώτερες κατηγορίες (εφόσον υποβάλλουν δήλωση έως την ως άνω προθεσμία ή έως την ειδική προθεσμία που τυχόν θα τους δοθεί με απόφαση της Επιτροπής Διοργανώσεων, εάν υπάρξει σχετικό θέμα).

3. Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 4 ομίλους των 18 ομάδων, εάν και εφόσον δεν υποβιβαστούν και άλλες ομάδες πέραν αυτών των οποίων προβλέπεται.

Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την οικεία προκήρυξη.

Η Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωμα μειώσεως ή αυξήσεως των ομίλων αναλόγως των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή, στην περίπτωση που ο συμμετοχή θα είναι σημαντικά διαφοροποιημένη από τον ανωτέρω αριθμό ή για άλλους σοβαρούς λόγους, κάτι που, αν προκύψει ζήτημα, θα πρέπει να γίνει με αιτιολογημένη απόφασή της και τουλάχιστον έναν (1) μήνα προ της ενάρξεως του πρωταθλήματος.

Άρθρο 4. Επικοινωνία

Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), με το οποίο θα γίνεται πλέον όλη η επίσημη αλληλογραφία με την Ε.Π.Ο. Για κάθε αλλαγή των εν λόγω στοιχείων, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την Ε.Π.Ο., σε επιστολόχαρτο με σφραγίδα του σωματείου και υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 5. Επίλυση Αθλητικών Διαφορών

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:

α) στα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας και

β) σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτά με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας τα σωματεία συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας διάταξης, ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται στην ομάδα οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Α.Π. .

Άρθρο 6. Γήπεδα / Ημέρα – ώρες έναρξης αγώνων

Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας διεξάγονται σε ημέρες και ώρες που ορίζονται από την επιτροπή και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας και ακόμη τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της Προκήρυξης. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση. Για την έγκυρη συμμετοχή ενός σωματείου στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα υποχρεωτικά και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα εφόσον αυτό είναι εφικτό (άρθρο 8 παρ. 4 του Κ.Α.Π.).

Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από το σωματείο και θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει το σωματείο και πληροί τους όρους της διοργάνωσης.

Γήπεδο εκτός των ορίων της Ένωσης δεν μπορεί να δηλωθεί ως έδρα από ένα σωματείο, εκτός εάν ρητά του επιτραπεί από την Ε.Π.Ο. να το πράξει.

Εάν ένα σωματείο δεν δηλώσει ή δεν μπορεί να δηλώσει άλλη έδρα τότε η επιτροπή θα αποφασίζει για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή Διοργανώσεων της Ε.Π.Ο. δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του (άρθρο 11 του ΚΑΠ).

Επίσης η Επιτροπή διοργανώσεων, δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ή για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία. (άρθρο 22 του Κ.Α.Π.)

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ημέρας ή ώρας ή και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία δεκαπέντε (15) ημέρες απαραιτήτως πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για τον σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα κοινοτικά – δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά και με ασφάλεια οι αγώνες.

Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβουν άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Αρμόδια Περιφέρεια, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά στο Διαιτητή (άρθρο 9 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξη του αγώνα, άλλως ο αγώνας δε διεξάγεται και επιβάλλονται στη γηπεδούχο ομάδα οι ποινές του άρθρου 21 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 7. Γιατρός αγώνα

Η παρουσία γιατρού αγώνα στον αγώνα είναι υποχρεωτική, όπως και η ύπαρξη απινιδωτή στο γήπεδο με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας . Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου( μη ύπαρξη γιατρού – μη ύπαρξη απινιδωτή), στο οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 8. Διαιτητές

Στους αγώνες του εν λόγω Πρωταθλήματος δύναται να ορίζεται και τέταρτος (4ος) Διαιτητής όπου η επιτροπή κρίνει απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση ο τέταρτος (4ος) Διαιτητής δύναται να είναι από την οικεία Ένωση του γηπεδούχου σωματείου.

Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα.

Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (άρθρο 12 παρ. 9 του Κ.Α.Π.).

Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου σωματείου.

Άρθρο 9. Παρατηρητές Διαιτησίας

Στο εν λόγω Πρωτάθλημα, όσον αφορά τους εντός έδρας αγώνες των Νησιώτικων σωματείων, δύνανται να ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. πιστοποιημένοι στην Ε.Π.Ο. Παρατηρητές Διαιτησίας, από την οικεία Ένωση του γηπεδούχου σωματείου.

Άρθρο 10. Προπονητές

Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, όλα τα σωματεία Γ΄ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να απασχολούν πρώτο Προπονητή, κάτοχο Διπλώματος σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (www.epo.gr).

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ταυτότητα τριετίας σε ισχύ και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο.

Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (τμήμα προπονητών), εντός είκοσι (20) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Άρθρο 11. Ποδοσφαιριστές

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π.

Για την αγωνιστική περίοδο (2024 – 2025) επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δε δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες, από τους οποίους θα επιτρέπεται να αγωνίζονται έως δύο(2).

Η συμμετοχή σε αγώνα άνω των δύο (2) ποδοσφαιριστών της εν λόγω κατηγορίας θεωρείται αντικανονική και σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου και επιβάλλονται οι λοιπές ποινές του άρθρου 23 του ΚΑΠ.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δυο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των εικοσιενός (21) ετών (γεννηθέντες από 01.01.2003 και εντεύθεν) στην αρχική ενδεκάδα για όλη την χρονική διάρκεια του αγώνα.

Η μη τήρηση της παρούσας πρόβλεψης συνιστά αντικανονική συμμετοχή και χορηγεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως και τιμωρίας της ομάδας με τις ποινές του άρθρου 23 του Κ.Α.Π..

Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως πέντε (5) ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των τριάντα τριών (33) ετών.

Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2024 – 2025 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από την 01.01.1992.

Η συμμετοχή περισσότερων ποδοσφαιριστών άνω του εν λόγω ηλικιακού ορίου συνιστά αντικανονική συμμετοχή.

Στους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρείς (3) φυσικές διακοπές του αγώνα και δήλωση 20αδας, αντί 18αδας, με εννέα (9) αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο.

Στους αγώνες play offs – play out, σε περίπτωση που αγώνας οδηγηθεί στην παράταση, οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα μίας επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή έκτης (6), πέραν των πέντε (5) αλλαγών, που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του αγώνα.(Άρθρο 16 παρ. 3 α του Κ.Α.Π.).

Τα παραπάνω θα ισχύουν για όλη την αγωνιστική περίοδο εκτός αν η συνθήκη αυτή αλλάξει με απόφαση των υπερκείμενων αρχών (UEFA – FIFA) που θα έχει υποχρεωτική ισχύ και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν ατομική κάρτα υγείας για κάθε έναν ποδοσφαιριστή τους, την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στον Διαιτητή.

Άρθρο 12. Ομάδες Υποδομών

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να συμμετέχουν, με μία τουλάχιστον ομάδα στα πρωταθλήματα υποδομών της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν.

Κάθε σωματείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας, να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. αντίγραφο της Δήλωσης Συμμετοχής στα ανωτέρω πρωταθλήματα.

Εάν οι Ε.Π.Σ. δεν έχουν ξεκινήσει την διαδικασία για την έναρξη των εν λόγω πρωταθλημάτων τους και ως εκ τούτου τα σωματεία δεν έχουν αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν αντ’ αυτής υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με την οποία θα βεβαιώνουν ότι, θα συμμετάσχουν στα ανωτέρω πρωταθλήματα, όταν αυτά ξεκινήσουν.

Εάν η Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν δεν διοργανώνει αντίστοιχα πρωταθλήματα υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική βεβαίωση από την οικεία Ε.Π.Σ.

Σε περίπτωση που ένα σωματείο δεν συμμετάσχει σε κανένα από τα πρωταθλήματα υποδομής της Ε.Π.Σ., του επιβάλλεται χρηματική ποινή 2.000,00 ευρώ και χάνει κάθε αγώνα με τέρματα 0-3, εφόσον υποβληθεί ένσταση από το αντίπαλο Σωματείο ή υποβληθεί καταγγελία από σωματείο που έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο 13. Έπαθλα πρωταθλήματος

Στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της.

Άρθρο 14. Ραδιοτηλεοπτικά – Μπάλα διοργάνωσης

14α. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στην Ε.Π.Ο., τα οποία παραχωρούνται στις Ε.Π.Σ. για να εκδώσει τις αντίστοιχες άδειες προς τα σωματεία ή τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται.

Η διαδικασία παραχώρησής τους από τα σωματεία στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα, περιγράφεται στο άρθρο 29 του Κ.Α.Π.

14 β. Η Ε.Π.Ο. έχει το δικαίωμα ως διοργανώτρια να θεσπίσει «Μπάλα Διοργάνωσης» και να ορίσει ως υποχρέωση των συμμετεχουσών ομάδων την χρησιμοποίησή της συγκεκριμένης μπάλας κατά τη διεξαγωγή των επίσημων αγώνων του εν λόγω πρωταθλήματος, την οποία θα προμηθευτούν οι ομάδες από τον επίσημο χορηγό της Ε.Π.Ο.

Όλα τα συμμετέχοντα σωματεία θα ενημερωθούν αρμοδίως και εγκαίρως από την Ε.Π.Ο. με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΟ. Σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης της «Μπάλας Διοργάνωσης» στους αγώνες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500€ στη γηπεδούχο ομάδα κατόπιν αναφοράς από το διαιτητή στο φύλλο αγώνος ή από τον Παρατηρητή αγώνα στην έκθεσή του.

Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 η επίσημη μπάλα του Πρωταθλήματος θα είναι η NIKE TEAM PLUS FZ2979-100.

Άρθρο 15. Προβιβασμός – Υποβιβασμός

1α. Προβιβασμός στην ανώτερη κατηγορία

i. Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) ομίλους και θα προβιβάζονται στην ανώτερη κατηγορία οι πρωταθλήτριες ομάδες του κάθε ομίλου, δηλαδή τέσσερις (4) ομάδες. Σε περίπτωση που κάποια πρωταθλήτρια ομάδα δεν μπορέσει να δηλώσει συμμετοχή στην ανώτερη κατηγορία, το δικαίωμα αποκτά η δευτεραθλήτρια ομάδα από τον αντίστοιχο όμιλο.

Εάν και η δευτεραθλήτρια ομάδα δε δηλώσει συμμετοχή το δικαίωμα αποκτά η καλύτερη δευτεραθλήτρια ομάδα των υπόλοιπων ομίλων (Άρθρο 20 παρ. 10 του Κ.Α.Π.). .

Παραμονή στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία/Υποβιβασμός στις Ε.Π.Σ.

2 α. Περίοδος 2024–2025

Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 θα υποβιβαστούν απευθείας στα τοπικά πρωταθλήματα των οικείων Ε.Π.Σ. οι επτά (7) τελευταίες ομάδες του κάθε ομίλου, εάν και εφόσον ο αριθμός των ομάδων κάθε ομίλου θα είναι 18. Επιπλέον θα υποβιβασθούν επιπλέον δυο (2) ομάδες που θα προκύψουν ως εξής :

Μια (1) ομάδα – η ηττημένη -που θα προκύψει από αγώνα μπαράζ μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 11η  θέση στον 1ο  και 2ο  όμιλο και

Μια (1) ομάδα – η ηττημένη -που θα προκύψει από αγώνα μπαράζ μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 11η  θέση στον 3ο  και 4ο  όμιλο

Οι πιο πάνω αγώνες μπαράζ θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα που θα οριστούν από την Επιτροπή Διοργανώσεων θα είναι μονοί και αν στην κανονική διάρκεια λήξουν ισόπαλοι θα υπάρξει ημίωρη παράταση και αν στην ημίωρη παράταση δεν προκύψει νικητής θα ακολουθήσει διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή.

Συνολικά θα υποβιβαστούν τριάντα (30) ομάδες.

15.2. Προβιβασμός από Ε.Π.Σ.

Οι πενήντα τρεις (53) Πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (03) Δευτεραθλήτριες Ομάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) Ομάδες, θα πάρουν μέρος στους αγώνες κατάταξης για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική κατηγορία.

Οι Ε.Π.Σ. είναι υποχρεωμένες να υποδείξουν στην Ε.Π.Ο. τον/τους Πρωταθλητή/ές τους για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ.

Η καταληκτική ημερομηνία υπόδειξης των Πρωταθλητριών ομάδων θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε. / Ε.Π.Ο. Θα συγκροτήσουν 8 ομίλους των 7 ομάδων έκαστος, από τους οποίους θα προβιβασθούν οι τρεις (3) πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης από κάθε όμιλο.

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα που θα αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην ΄Γ Εθνική Κατηγορία δεν επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή, το δικαίωμα θα το αποκτήσουν κατά προτεραιότητα οι υπόλοιπες ομάδες του ομίλου που κατέλαβαν τις επόμενες θέσεις στην τελική βαθμολογική κατάταξη.

Συνολικά θα προβιβασθούν από το εν λόγω πρωτάθλημα στην Γ΄ Εθνική κατηγορία, είκοσι τέσσερις (24) ομάδες.

Το πρωτάθλημα αυτό των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. θα διεξαχθεί μετά από κλήρωση σε ένα γύρο, όπου κάθε σωματείο θα αγωνιστεί σε 3 αγώνες εντός, 3 αγώνες εκτός και ένα ρεπό.

Σύμφωνα με την 69/17.06.2024 απόφαση της Ε.Ε./Ε.Π.Ο. ο καταρτισμός των ομίλων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν εισήγησης της νέας Επιτροπής Διοργανώσεων.

Στο ως άνω πρωτάθλημα προβιβασμού στην Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία των πρωταθλητριών ομάδων των ΕΠΣ δεν μεταφέρονται οι κίτρινες κάρτες που έχουν λάβει οι ποδοσφαιριστές κατά την διάρκεια των εσωτερικών πρωταθλημάτων των ΕΠΣ.

Άρθρο 16. Ειδικές αναλογίες υποβιβασμού/προβιβασμού.

Εφόσον οι προβλέψεις σχετικά με τις ομάδες που προβιβάζονται /υποβιβάζονται ανάμεσα στην ανώτερη κατηγορία και στη Γ΄ Εθνική κατηγορία αλλάξουν από την αγωνιστική περίοδο 2024 – 2025 για λόγους αναδιάρθρωσης του αριθμού των ομάδων της ανώτερης κατηγορίας, ή και της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής τότε θα συμπληρωθεί ανάλογα και η παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 17: Τελικές διατάξεις

Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο., το Παράρτημα Α και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.

Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από την Οικονομική Εγκύκλιο και από τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

Τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας πρέπει, υποχρεωτικώς, να δηλώνουν ως έδρα γήπεδο που διαθέτει εκτός της νόμιμης άδειας λειτουργίας και τα παρακάτω, αναλυτικά, στοιχεία.

α) Αγωνιστικό χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και διαγραμμισμένο με διαστάσεις που προβλέπονται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού και τον Κανονισμό Γηπέδων . Να διαθέτει εστίες κανονικών διαστάσεων, τοποθετημένα σημαιάκια στα κόρνερ, σκεπαστούς πάγκους στην τεχνική περιοχή για γηπεδούχο και φιλοξενούμενη ομάδα και πάγκο – θέση για τον γιατρό του αγώνα.

β) Πλήρη αποδυτήρια, σε κοντινή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο, ασφαλή για τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες και τους διαιτητές, με επαρκείς καταιονητήρες (ντους), τουαλέτες, νιπτήρες σε σύνδεση με την αποχέτευση της περιοχής.

Σε κάθε αποδυτήριο να υπάρχουν δύο (2) μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων.

Να υπάρχει φαρμακευτικό υλικό σε ειδική συσκευασία (κουτί φαρμακείου) ελεγμένο από γιατρό και εργαλεία πρώτων βοηθειών. Επίσης να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον, φορείο.

Στους διαδρόμους των αποδυτηρίων να έχουν εγκατασταθεί πυροσβεστήρες (φορητοί). Ο διάδρομος που οδηγεί από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο να είναι ασφαλής και να διαθέτει (εάν απαιτείται) περίφραξη σταθερή και σε ύψος ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τον αγωνιστικό χώρο.

γ) Οι θύρες εισόδου – εξόδου των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο να είναι ασφαλείς και διαχωρισμένες από εκείνες της πλευράς των θεατών.

δ) Εξέδρες θεατών χωρητικότητας πεντακοσίων (500), κατ’ ελάχιστο, καθήμενων θεατών.

Στις εξέδρες θα προβλέπεται/ διαχωρισμός, μέσω σταθερού κιγκλιδώματος, των θεατών και διαφορετικές είσοδοι για κάθε τμήμα τους, που θα είναι απολύτως ελεγχόμενες και ασφαλείς.

Στο εμπρόσθιο τμήμα τους οι κερκίδες θα διαθέτουν κιγκλίδωμα σε επαρκές για την αποφυγή ατυχημάτων ύψος.

Επίσης, θα προβλέπεται η ύπαρξη τουαλετών για τους θεατές (δύο τουλάχιστον για κάθε πλευρά των εξεδρών). Κατάλληλες θεωρούνται και οι χημικές τουαλέτες.

Το γήπεδο θα διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση για τις απαραίτητες ανακοινώσεις προς τους θεατές.

ε) Στις εξέδρες θα προβλέπονται θέσεις, με ασφάλεια διαχωρισμένες, για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

στ) Χώρο πάρκινγκ με σταθερές και φυλασσόμενες θέσεις για φιλοξενούμενη ομάδα, διαιτητές και παρατηρητή.

ζ) Η αθλητική εγκατάσταση θα είναι περιφραγμένη με σταθερή περίφραξη, θα διαθέτει συγκεκριμένες και αριθμημένες εισόδους – εξόδους θεατών και ξεχωριστή είσοδο για τις ομάδες και τους αξιωματούχους αγώνα. Οι είσοδοι για τους φιλάθλους των διαγωνιζόμενων ομάδων θα είναι διαφορετικές για λόγους ασφαλείας.

η) Η αθλητική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει Η/Υ, internet και εκτυπωτή/scanner στα αποδυτήρια του διαιτητή, άλλως θα επιβληθεί πρόστιμο 200 ευρώ στο γηπεδούχο σωματείο, αφού επιβεβαιωθεί η μη ύπαρξή τους από τον Παρατηρητή Αγώνα στην έκθεσή του και την αναφορά του Διαιτητή στο Φ.Α.

θ) Η αθλητική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει στο χώρο του ιατρείου του γηπέδου, απινιδωτή, έτοιμο προς χρήση από τον ιατρό του αγώνα,

Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου (μη ύπαρξη απινιδωτη), στο οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

Σχετικά άρθρα

social media